Karviná ocenila osobnosti v oblasti kultury

Oceneni_osobnosti_kultury_6.jpg Mezi oceněnými nechyběli matadoři kulturního života ve městě, ale ani nové naděje. 


Statutární město Karviná ocenilo na Zámku Fryštát jedenáct osobností a organizací z oblasti kultury za rok 2020. Za mimořádný umělecký počin obdržela „Pamětní list Rady města Karviné“ spisovatelka Karin Lednická.   

 „Přestože byl loňský rok pro kulturní oblast velmi složitý, jsem rád, že jsme mohli ocenit významné osobnosti a organizace karvinské kultury. Věřím, že už se vše pomalu vrací k normálu a naši občané se budou moci s těmito osobnostmi setkávat osobně nebo vyrazit na vystoupení oceněných organizací, " říká náměstek primátora pro školství, kulturu a sport Andrzej Bizoń (nestraník za ČSSD).

 Oceněné osobnosti

Bohdana_Najderova.jpg

 Mgr. Bohdana Najderová za vynikající výsledky v oblasti kultury (předkladatel: Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace)

 Mgr. Bohdana Najderová je scénáristkou a režisérkou divadélka „Teatrzyk bez Kurtyny“ – „Divadélko bez opony“, které působí při Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu v Karviné-Fryštátě. Svým literárním talentem, který měla možnost rozvíjet při studiu bohemistiky a polonistiky na Univerzitě Karlově v Praze, nadchla řadu lidí, kteří v divadélku působí. Svými scénáři, které píše ve verších, vtipně vystihuje současné trendy, politickou situaci u nás i v sousedním Polsku. Divadélko pod jejím vedením se dynamicky rozvíjí a s nabízeným repertoárem, přinášejícím radost a oddech, navštěvuje města a obce Těšínského Slezska.

Bozena_Palinkasova.jpg

 Božena Pálinkášová za celoživotní tvorbu v oblasti kultury (předkladatel: Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace)

Božena Pálinkášová zasvětila celý svůj profesní život práci v karvinské knihovně, kde pracuje od roku 1984. V letech 1998–2016 pracovala na pozici zástupkyně vedoucí pobočky Karviná – Nové Město. Stála u zavádění počítačové techniky v knihovně, zaměřila se hlavně na automatizovaný knihovní systém. Čtenáři dlouhodobě oceňují profesionální a vlídný přístup Boženy Pálinkášové, její dokonalou znalost knihovního fondu a schopnost doporučit kvalitní literaturu. Realizuje besedy a knihovnické lekce pro střední školy a kurzy počítačové gramotnosti. Jako zástupkyně byla mentorem nových uchazečů o práci v knihovně.

Alica_Stepkova.jpg

 Alica Stepková za celoživotní tvorbu v oblasti kultury (předkladatel: Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace)

Alica Stepková zasvětila celý svůj profesní život práci v karvinské knihovně, do které nastoupila hned po ukončení studia 1. července 1978. V rámci pracovního zařazení se postupně podílela na činnosti všech poboček karvinské knihovny.

Pracovala jako knihovnice v oddělení pro dospělé čtenáře, zajišťovala kulturní akce v Galerii Pod věží, vynikajících výsledků dosahovala i v práci s dětmi a mládeží, pro které připravovala interaktivní besedy a knihovnické lekce. V roce 2005 zapojila dětské oddělení v Karviné-Mizerově do celostátní akce Noc s Andersenem, která si od té doby získala velkou popularitu mezi dětskými čtenáři. Podílela se také na spolupráci s Filmovým klubem v Karviné. V posledních několika letech pracuje na informačním oddělení, které je zaměřeno spíše na práci s dospělým uživatelem. I zde odvádí paní Stepková vynikající práci. Mimo jiné již několik let vede počítačové kurzy pro seniory. Nedílnou součástí volného času paní Stepkové je starostlivost o opuštěná zvířata, některým z nich poskytla nový domov.

Její vášní je cestování a poznávání cizích kultur. Získané poznatky a nově nabyté informace obohacují nejen ji samotnou, ale rozšiřují všeobecný přehled, který jako knihovnice může nadále využívat ve své praxi.

Marek_Behan.jpg

Marek Běhan za vynikající výsledky v oblasti kultury (předkladatel: Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace)

Marek Běhan se celý život věnuje svému největšímu koníčku fotografování. Od roku 2015 je členem Fotoklubu Karviná, od roku 2018 je jeho předsedou. Marek Běhan se zaměřuje na širokou škálu fotografických žánrů – portréty, příroda, sport, kulturní akce, rodinné fotografie, fotografuje svým srdcem. Již několik let realizuje výstavy samostatné i spolu s ostatními členy Fotoklubu Karviná, a to nejen v Karviné, ale i za hranicemi Česka. Podílí se na rozvoji fotografické tvorby v Karviné a rozvoji spolupráce s ostatními fotokluby v karvinském regionu.

Hejnaɫ-Echo.jpg

mužský pěvecký sbor Hejnaɫ-Echo u příležitosti 100. výročí založení za dlouhodobou činnost v oblasti kultury a přínos pro rozvoj kultury ve městě (předkladatel: MS PZKO Karviná-Ráj)

Mužský pěvecký sbor oslavil v roce 2020 100. výročí založení. Vznikl sloučením dvou sborů v Karviné a Fryštátě. Nejdříve v roce 1920 ve staré Karviné vznikl mužský pěvecký sbor Echo, který byl součástí polského sportovního klubu Polonia. V roce 1935 ve Fryštátě mladí skauti založili mužský sbor Hejnaɫ. Oba sbory fungovaly současně do roku 1964, kdy v důsledku důlních činností ve staré Karviné se většina členů Echa přestěhovala do nově vznikajících částí Karviné, a proto se oba sbory dohodly na sloučení. Aktivně se zapojuje do městských akcí typu otevírání výstav, akcí v knihovně a jiných kulturních projektů.

Hana Šobrová za dlouhodobou činnost v oblasti kultury a přínos pro rozvoj kultury ve městě (předkladatel: Základní umělecká škola B. Smetany Karviná)

Paní Hana Šobrová vystudovala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě obor hra na klavír a od roku 1984 působí na škole jako učitelka klavírní hry a korepetitorka. V roce 1985 začala její dlouholetá a velice úspěšná spolupráce se sborovým studiem Permoník. Jako korepetitorka Koncertního sboru Permoník hned tomto roce velice úspěšně reprezentovala společně se sborem školu, město i republiku na Mezinárodním hudebním festivalu v Shizuoce v Japonsku. A spolupráce pak pokračovala celou řadou dalších koncertů Koncertního sboru Permoník v rámci města, kraje i republiky a účasti v národních sborových soutěžích.

Současně spolupracovala do roku 1998 také jako korepetitorka dechového oddělení školy a účastnila se společně s žáky tohoto oddělení celé řady koncertů, vystoupení a soutěží vyhlášených MŠMT ČR pro základní umělecké školy. V letech 1998 – 2004 spolupracovala opět se sborovým studiem Permoník tentokrát s Přípravným sborem Permoník.

Eliska_Frantova.jpg

Eliška Frantová za dlouhodobou činnost v oblasti kultury (předkladatel: Městský dům kultury Karviná)

Eliška Frantová působí v MěDK od roku 1988. Celý svůj pracovní život zasvětila práci v MěDK na pozici aranžér na propagačním oddělení. Náplní její práce byla zpočátku výroba propagačních panelů na akce MěDK, které byly v začátcích její práce ručně malovány. Její obor se rychle vyvíjí a paní Frantová hledá nové trendy a zdokonaluje se v práci grafičky. V současné době zajišťuje výtvarné návrhy a tvorbu veškerých propagačních materiálů, tzn. panelů, plakátů, různých brožurek a informačních letáků, podkladů pro webové stránky a facebook. Zajišťuje instalaci výstav v Mánesově síni a reklamu a propagaci i pro jiné organizace i instituce. Zpracovává veškeré návrhy výzdoby jeviště, interiérů objektů a budov MěDK včetně jejich realizace.

Jan_Kottas_2.jpg

Mgr. Jan Kottas za celoživotní tvorbu v oblasti kultury (předkladatel: Střední škola techniky a služeb Karviná)

Mgr. Jan Kottas se po celou svou profesní kariéru podílel na rozvoji osobnosti žáků, a to nejen jako učitel odborného výcviku či učitel odborných předmětů, ale také významně ovlivňoval jejich estetické cítění a lásku k městu Karviná. V roce 1976 byl u zakládání výtvarné skupiny fotografů Collegium 76. V tomto uskupení vystavovali fotografie, prováděli lektorskou činnost a nábor mladých do zájmových kroužků při MěDK v Karviné. Tyto kroužky vedl Jan Kottas a G. Drong. Obsazoval fotografiemi výstavy a soutěže po celé republice i v zahraničí, např. Karvinský květ, Žena Strakonice nebo bienále Porto v Portugalsku a Edinburgu ve Velké Británii. Na jaře 2001 se společně s Dušanem Hartmannem stává iniciátorem vzniku Fotoklubu při MěDK v Karviné a stává se předsedou tohoto fotoklubu. Fotoklub pořádá a účastní se výstav v Orlové, Havířově, Českém Těšíně, Jablunkově, Ostravě. V tomto období pořádá samostatnou výstavu „Hledání okamžiku“ v Mánesově síní MěDK Karviná (březen 2012). Fotoklub Karviná postupně utlumuje činnost. V roce 2017 ale se především z jeho iniciativy činnost fotoklubu obnovuje. V rámci fotoklubu rozvíjí spolupráci s fotokluby v okolních městech (Havířov, Orlová). Opět s ostatními členy vystavuje v průběhu roku 2018 Bohumíně, Ostravě, Havířově nebo za hranicemi České republiky, v Jastrzębie-Zdrój, PL. Fotoklub Karviná se také zapojil do mezinárodního Česko-polského projektu „Slezské pohraničí – historie měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná“. Součástí projektu byl fotografický Workshop na zámku v Karviné. V letošním roce i přes omezení vystavoval společně se členy fotoklubu v regionální knihovně Karviná, na Slovensku v Čadci. Nyní se aktivně zapojuje do akce Konverzace uměním Karviná 2021.

Ondrej_Janca_2.jpg

Ondřej Janča za vynikající výsledky v oblasti kultury (předkladatel: Symfonický dechový orchestr Májovák Karvina)

Ondřej Janča je absolventem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě obor hra na klarinet. Jako klarinetista se začal profilovat již v prvním ročníku studia na konzervatoři, kdy po vítězství v interním kole soutěže dechového oddělení získal Čestné uznání na soutěžní přehlídce konzervatoří ČR v Teplicích. Své sólové dovednosti během studia rozšiřuje pravidelnou účastí na mistrovských kurzech, předních českých i světových klarinetistů. Za své studium působil či stále působí v několika komorních souborech, se kterými se zúčastnil mezinárodních soutěží a kromě školních a mimoškolních koncertů vystupoval na Festivalu mladých laureátů mezinárodních soutěží v Polsku nebo sólově s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Ondřej Janča je také 1. klarinetistou Symfonického dechového orchestru Májovák, se kterým již také několikrát vystoupil sólově.

Karin Lednická za mimořádný umělecký počin (předkladatel: Odbor školství a rozvoje magistrátu)

Karin Lednická se narodila v Karviné, vyrostla v Havířově a nyní žije v Ostravě. Dá se tedy říct, že celý život strávila v regionu, jehož historii zpracovává v trilogii Šikmý kostel. Měla v úmyslu studovat knihovnictví a žurnalistiku, ale to bohužel v té době nebylo možné. Po maturitě tedy vykonávala celou škálu zajímavých profesí v průmyslových podnicích na Ostravsku a Karvinsku. V devadesátých letech se konečně  dostala  k vysněné profesi: začala psát pro regionální periodika, dělala zprávařku v jednom z prvních soukromých rádií a věnovala se kulturní publicistice v regionálních médiích. V letech 1993–1994 pobývala v Londýně, kde se věnovala studiu angličtiny a anglické historie. Po návratu z Anglie dva roky překládala beletrii, dvacet roků vydávala knihy a nyní se plně věnuje vlastnímu psaní.

DSC_9198.JPG

Sborové studio Permoník u příležitosti 55. výročí založení, za mimořádný umělecký počin a reprezentaci města (předkladatel: Odbor školství a rozvoje magistrátu)

 Sborové studio Permoník je dětský pěvecký sbor v Karviné. Byl založen v roce 1966 na ZŠ Víta Nejedlého v Karviné jako školní sbor. Od roku 1971 se stal součástí Závodního klubu Dolu ČSA a mohly ho navštěvovat děti z celého města. Od roku 1978 je součástí Základní umělecké školy Bedřicha Smetany a KSVČ Juventus. Za vším stáli manželé Eva a Ivan Šeinerovi, kteří toto sborové studio vybudovali a vychovali stovky absolventů. Dlouholetou sbormistryní byla zakladatelka studia Eva Šeinerová. Po padesáti letech působení v pozici hlavního sbormistra a uměleckého vedoucího předala svůj post Martině Juríkové, která je současnou sbormistryní koncertního sboru a byla jeho dlouholetou hlasovou poradkyní. Sbor vystoupil na desítkách koncertech v České republice, ale také v Polsku, na Slovensku, v Rusku, Rakousku, Německu, Anglii, Švédsku, Řecku, Španělsku, 4× v USA, 5× v Japonsku, v Hongkongu, Číně, Jižní Koreji a Austrálii, Gruzii.

DSC_9248.JPG

Renata Filipová u příležitosti jejího významného životního jubilea za mimořádné celoživotní zásluhy v oblasti kultury a výrazné přispění k rozvoji dobrého jména města - medaile MUDr. Wacława Olszaka, o jejímž udělení rozhodli zastupitelé Karviné na svém posledním zasedání. 

 Renata Filipová se narodila v roce 1941 ve Stonavě. Žije v Petrovicích u Karviné. Vyučila se aranžérkou. Studovala na Vyšší umělecko-průmyslové škole v Ostravě, obor výtvarná propagace. Od roku 1974 vystavuje na autorských a skupinových výstavách. Technikou art-protisu pracuje od roku 1987. Obrazy a objekty z pet-lahví poprvé vystavila v roce 2000. V roce 2002 byly vystaveny ve Veletržním paláci Národní galerie Praha. Této technice dala název PET-ART. Renata Filipová maluje jak abstrakci, tak konkrétní věci.

 Její autorské výstavy byly k vidění u nás i v zahraničí, např. v Letohrádku Hvězda Praha, Parlamentu ČR Praha, v Ostravě, v Galerii Portyč Písek, v Divadle Járy Cimrmana Praha, ve Vsetíně, v Orlové nebo v Havířově. V zahraničí např. v Hornoslezském muzeu Bytom v Polsku, dále v Schopf Galeri Solothurn ve Švýcarsku, ve městě Rybnik v Polsku nebo ve Weidenu v Německu.

 „Za kulturu jsme už oceněná byla, tentokrát jsem udivena tím, že jsem dostala takové vzácné ocenění, z toho jsem byla docela v šoku. Potěšilo mě, že někdo ocenil moje celoživotní snažení, moji práci,“ říká výtvarnice Renata Filipová

 Paní Filipová je stále tvůrčí, 2. listopadu se uskuteční vernisáž její výstavy Nostalgie v Mánesově síni MěDK. „Uvidíte tam nové věci, které jsem ještě nikdy nevystavovala, abych trochu překvapila nebo šokovala mé fanoušky,“ upřesňuje Renata Filipová.