Karviná poprvé ocení zdravotníky

perex_pikto_osobnosti_ve_zdravotnictví.jpg Město aktuálně přijímá návrhy na ocenění.


perex_pikto_osobnosti_ve_zdravotnictví.jpg

01.12.2021 – Statutární město Karviná poprvé ve své historii ocení lékaře a zdravotnický personál.Předání ocenění proběhne v dubnu příštího roku v rámci Světového dne zdraví. „Oceňovat budeme osobnosti i kolektivy v oblasti zdravotnictví. Bude to za výsledky výborné práce, zavedení nových léčebných a preventivních metod nebo organizačních opatření, kterými se nominovaní zasloužili o rozvoj ochrany zdraví našich občanů,“ říká náměstek primátora pro zdravotnictví Miroslav Hajdušík (KSČM). Občané mohou rovněž nominovat zdravotníky a lékaře za náročnou a obětavou službu, zvláště v současné velmi těžké době.

„Uvítáme aktivní zapojení odborné i laické veřejnosti předložením vlastních návrhů. Nominační formulář k vyplnění náleznou navrhovatelé na webových stránkách města www.karvina.cz,“ doplňuje náměstek primátora Miroslav Hajdušík (KSČM). Předložené nominace musí obsahovat jméno a příjmení navrhované osobnosti, případně název kolektivu navrhovaného na ocenění, pracoviště a délku odborné praxe. Chybět by nemělo zdůvodnění navrhovaného ocenění a souhlas nominovaného.

Návrhy na ocenění musí být zpracovány písemně a doručeny nejpozději do 31. ledna 2022 na adresu:
statutární město Karviná, Odbor školství a rozvoje Magistrátu města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
nebo na e-mailovou adresu: epodatelna@karvina_cz.

Navrhovatelé mohou v případě dotazů volat na číslo +420 596 387 488.

Odkaz na nominační formulář: https://www.karvina.cz/file/7442/