Společný česko-polský projekt 26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov obdržel dotaci

DSCN6624.JPG Připomenutí a prohloubení přeshraniční spolupráce tří největších měst na území Euroregionu Těšínské Slezsko.


DSCN6624.JPG

12.10.2021 - Projekt "26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov" získal dotaci z Fondu mikroprojektů Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Jedná se o projekt typu A, kdy dotaci obdrží všichni tři partneři projektu, statutární město Havířov jako vedoucí partner projektu a město Jastrzębie-Zdrój a statutární město Karviná jako partneři projektu.

Cílem projektu je připomenutí a prohloubení přeshraniční spolupráce tří největších měst na území Euroregionu Těšínské Slezsko, které se řadu let podílejí na vzájemné spolupráci. Cílem projektu je také provedení průzkumu subjektů z Jastrzębie-Zdroju, Karviné a Havířova v rámci přeshraniční spolupráce. Projekt bude realizován v období 10/2021–09/2022 a v rámci jeho realizace se uskuteční: dotazníkové šetření, 2denní workshop, město Jastrzębie-Zdrój nakoupí výstavní systém ve formě reklamní kostky a statutární města Karviná a Havířov nakoupí vnitřní panely s obrazovkou pro potřebu propagace přeshraničních projektů a pro potřebu propagace kulturních a společenských informací partnerských měst.

publicita-2018-color (nejnovější).jpg

Projekt „26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“,registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002506,je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR."

 

Projekt „26 lat współpracy miast Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002506, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.“