Společný česko-polský projekt získal dotaci

DSCN5930.JPG Posílení spolupráce jednotek územních samospráv v oblasti krizového řízení


DSCN5930.JPG

01.09.2021 - Projekt "MODEL.GO" získal dotaci z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Dotaci získali partneři projektu: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej 'Olza' (vedoucí partner projektu), město Jastrzębie-Zdrój (partner projektu), Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (partner projektu) a statutární město Karviná (partner projektu).

Společný česko-polský projekt posiluje spolupráci jednotek územních samospráv v oblasti krizového řízení, veřejných institucí, nestátních neziskových organizací, místních komunit z polské a české části Euroregionu Těšínské Slezsko, partnerů projektu a subjektů z francouzsko-německého pohraničí, za ztížených podmínek pro jeho realizaci díky existenci a důsledkům COVID-19. Statutární město Karviná pořídí v rámci projektu různé vybavení pro provozování jednání na dálku formou on-line, stejně tak i ostatní partneři projektu. Dále bude realizováno mnoho společných aktivit za použití nakoupeného vybavení.

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg

Projekt „MODEL.GO", registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002856, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

 

Projekt „MODEL.GO“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002856, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.“