Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2021

Statutární město Karviná na základě rozhodnutí Rady města Karviné usnesení č. 1947 ze dne 02.12.2020 vyhlašuje dotační program Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2021.


perex_sport_ilu.jpg

08.12.2020 – Termín podání žádosti je od 08.01. do 14.01.2021 včetně.

Kontakt: Marcela Hübnerová, Odbor školství a rozvoje, tel.: 596 387 484, e-mail: marcela.hubnerova@karvina_cz

Úplné znění dotačního programu včetně všech podkladů naleznete níže: