Volná pracovní místa


Při výběru zaměstnanců postupujeme způsobem, který je závazně stanoven v zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

Statutární město Karviná vyhlašuje veškerá výběrová řízení na zaměstnance města v magistrátu formou oznámení na úřední desce, která je umístěna u vstupu do budovy B Magistrátu města Karviné na ulici K. Śliwky 618 v Karviné-Fryštátě a současně na internetových stránkách města (Úřední deska – Výběrová řízení na nové zaměstnance).

Doporučujeme všem zájemcům o zaměstnání pravidelně sledovat tato místa a v případě zájmu podat písemnou přihlášku do výběrového řízení na konkrétní pracovní místo podle bližších pokynů uvedených v oznámení.


Seznam aktuálních výběrových řízení zveřejněných na úřední desce (pokud se nezobrazuje žádný dokument, nejsou aktuálně vyvěšena žádná výběrová řízení):