Úřední deska

karvina3-magistrat-07.jpg Úřední deska magistrátu je umístěna u vchodu do budovy "B" na ul. Karola Śliwky č. p. 618 a u vchodu do budovy "C" na ul. Karola Śliwki 50. Na této stránce naleznete všechny aktuálně vyvěšené dokumenty na této úřední desce.


   

Seznam dokumentů

Datum vyvěšení: 2022-05-17 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Rozhodnutí ve věci "PD - úprava nivelety křižovatky silnice II/475 Havířov-Karviná a komunikace ČSM Sever-Jih, km 10,90 - 11,50"

Datum vyvěšení: 2022-05-17 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Rozhodnutí, Natálie Čapková, r. 1998

Datum vyvěšení: 2022-05-17 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Rozhodnutí, Iveta Čapková, r. 1969

Datum vyvěšení: 2022-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Nařízení SVS - Mimořádné veterinární opatření - Mor včelího plodu

Datum vyvěšení: 2022-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení o odročení dražebního jednání - Č.j.:171 EX 00088/20-052

Datum vyvěšení: 2022-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení - Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku

Datum vyvěšení: 2022-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Podlesí , Karviná - Ráj

Datum vyvěšení: 2022-05-13 | Dokument PDF | Kategorie: Ztráty a nálezy

Vyhlášení nálezu č. 20/2022

Datum vyvěšení: 2022-05-13 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jozef Kirvej, r. 1974

Datum vyvěšení: 2022-05-13 | Dokument PDF | Kategorie: Ztráty a nálezy

Vyhlášení nálezu č. 21/2022

Datum vyvěšení: 2022-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr města prodat pozemky v kat. území Karviná-město

Datum vyvěšení: 2022-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška

Datum vyvěšení: 2022-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška

Datum vyvěšení: 2022-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška - 139EX 21447/19-079

Datum vyvěšení: 2022-05-10 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí

Datum vyvěšení: 2022-05-10 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 - 2027 - návrh koncepce

Datum vyvěšení: 2022-05-10 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Rozhodnutí - společné povolení, ul. Čajkovského 2026

Datum vyvěšení: 2022-05-09 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Návrh na zrušení obecního opatření - 76A1/2022

Datum vyvěšení: 2022-05-09 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení - dražební vyhláška - 030 EX 19989/14-152

Datum vyvěšení: 2022-05-09 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška - 48 E 18/2021-49

Datum vyvěšení: 2022-05-09 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. U Farmy (Anenská pouť)

Datum vyvěšení: 2022-05-09 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o ZŘ - návrh OOP - vyhrazení nového park místa z důvodu ZTP na MK ul Závodní vedle domu čp 1737 na ul Janského

Datum vyvěšení: 2022-05-09 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Alexandra Augustovičová, r. 1984

Datum vyvěšení: 2022-05-09 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Datum vyvěšení: 2022-05-06 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Karviná, parkoviště u letního kina

Datum vyvěšení: 2022-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Martin Bednár, r. 1981

Datum vyvěšení: 2022-05-04 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr města

Datum vyvěšení: 2022-05-04 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr města

Datum vyvěšení: 2022-05-04 | Dokument PDF | Kategorie: Ztráty a nálezy

Vyhlášení nálezů č. 18 - 19/2022

Datum vyvěšení: 2022-05-03 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška - 2242804/22/3202-80546-800365

Datum vyvěšení: 2022-05-03 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 2379 na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově

Datum vyvěšení: 2022-05-02 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Stanovení PDZ - OOP - překrytí a doplnění SDZ na ÚK-cyklotrase podél řeky Olše - Olza RUN

Datum vyvěšení: 2022-05-02 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Oznámení - záměr pronajmout prostor sloužící podnikání č. 501, čp. 1421, nám. Budovatelů

Datum vyvěšení: 2022-05-02 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Oznámení - záměr pronajmout prostor sloužící podnikání č. 501, čp. 1416, nám. Budovatelů

Datum vyvěšení: 2022-04-27 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné a dosažené skutečenosti v temže roce

Datum vyvěšení: 2022-04-27 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Veřejná vyhláška - Monitorovací kalendář 2022 plný

Datum vyvěšení: 2022-04-25 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Veřejná vyhláška - 1910926/22/3200-11050-804492

Datum vyvěšení: 2022-04-25 | Dokument PDF | Kategorie: Ztráty a nálezy

Vyhlášení nálezů č. 16 - 17/2022

Datum vyvěšení: 2022-04-22 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení o ukončení činnosti

Datum vyvěšení: 2022-04-21 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška - Č.j.: 171 EX 00088/20-051

Datum vyvěšení: 2022-04-13 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška - Č.j.: 003 ED 107/22-5

Datum vyvěšení: 2022-04-13 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení o oznámení DR - 203 Ex 11235/06-138

Datum vyvěšení: 2022-04-13 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška

Datum vyvěšení: 2022-04-13 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška - Č.j.: 003 ED 106/22-5

Datum vyvěšení: 2022-04-11 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení

Datum vyvěšení: 2022-04-07 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška - 195 EX 199/10-188

Datum vyvěšení: 2022-03-31 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu

Datum vyvěšení: 2022-03-07 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Opatření obecní povahy-stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích

Datum vyvěšení: 2022-03-02 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

DS - Zaslání seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., - Karviná

Datum vyvěšení: 2022-02-01 | Dokument PDF | Kategorie: Rozpočet a závěrečný účet

Informace o zveřejnění schválených dokumentů k rozpočtu

Datum vyvěšení: 2022-01-03 | Dokument PDF | Kategorie: Informační povinnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Datum vyvěšení: 2021-12-06 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení SMOOK o střenědobém výhledu rozpočtu na léta 2023 - 2026

Datum vyvěšení: 2021-12-06 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení SMOOK o rozpočtu pro rok 2022

Datum vyvěšení: 2021-09-15 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Opatření obecné povahy 1/2021

Datum vyvěšení: 2020-07-29 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Opatření obecné povahy

Datum vyvěšení: 2020-06-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Pavel Pryszcz

Datum vyvěšení: 2020-06-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Peter Ferenc

Datum vyvěšení: 2020-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Seznam příjemců dotací nad 50 tis. Kč z Fondu primátora pro rok 2020

Datum vyvěšení: 2020-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Neschválené dotace z Fondu primátora pro rok 2020

Datum vyvěšení: 2020-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Seznam příjemců dotací v rámci DP Podpora tv a sportovních aktivit pro rok 2020

Datum vyvěšení: 2020-04-06 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Opatření obecné povahy 7110/2020-MZE-16212

Datum vyvěšení: 2020-01-30 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Alena Macošková

Datum vyvěšení: 2019-12-18 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení o schváleném výhledu rozpočtu 2021-2023 SMOOK

Datum vyvěšení: 2019-12-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Rostislav Klimek

Datum vyvěšení: 2019-12-10 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy č. j. 63920/2019-MZE-16212

Datum vyvěšení: 2019-11-18 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jiří Owczarzy

Datum vyvěšení: 2019-09-02 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212

Datum vyvěšení: 2019-07-09 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu statutárního města Karviné - Městský fotbalový klub Karviná, z.s.

Datum vyvěšení: 2019-06-26 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Stanislav Wizur

Datum vyvěšení: 2019-06-26 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Roman Konečný

-- konec výpisu --