Územní plán Karviné - změna č. 3


Územní plán Karviné - změna č. 3

 

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životní prostředí,  jako příslušný  úřad územního plánování,  na základě usnesení  Zastupitelstva města Karviné č. 331 ze dne 14.09.2020 pořídil v souladu s ustanovením § 55b odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu změny č. 3 Územního plánu Karviné. Vyhodnocení vlivů  na udržitelný rozvoj území se nezpracovává.

 

Do návrhu změny č. 3 Územního plánu Karviné lze nahlížet na Odboru stavebním a životního prostředí Magistrátu města Karviné, budova B, ul. Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát,  od 28.05.2021 do 09.07.2021. Návrh je rovněž uveřejněn na těchto stránkách.

 

veřejná vyhláška-návrh změny č. 3 ÚP Karviné.pdf

Územní plán Karviné - změna č. 3

 

Textová část

         Textová část - změna č. 3.pdf

 

Grafická část

  Nezpracovává se

 

Odůvodnění Územního plánu Karviné - změna č. 3

 

Textová část

          Textová část návrh odůvodnění - změna č. 3.pdf

 

Grafická část

  Nezpracovává se