Jiné export PDF

Ing., Ph.D. Eliška Sarčáková

Adresa  
Telefon 596 387 447
Mobil
Fax
Email
Odbor/oddělení oddělení územního plánování a životního prostředí
Číslo místnosti B/83