Kontakty

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž Jiné export PDF

Celé jméno Telefon Email Odbor/oddělení Číslo místnosti
Mgr. Lucie KabotováDiS.
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 767 Odbor sociální/Oddělení sociálně-právní ochrany dětí C/415
Ing. Richard Kajzar
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 784 Odbor majetkový/oddělení provozu a údržby majetku B/31
Ing. Pavla Kalužová
oddělení stavebního úřadu
596 387 253 Odbor stavební a životního prostředí/oddělení stavebního úřadu B/94/II
Soňa Kejmarová
oddělení bytové
596 387 736 Odbor majetkový/oddělení bytové B/25
Radim Kijonka
okrskář
601 103 610 Městská policie/směna 4 MP/
Bc. Petra Klapsiová
Oddělení Kancelář primátora
596 387 370 Tajemník magistrátu/Oddělení Kancelář primátora A/53
Jadviga Klementová
oddělení územního plánování a životního prostředí
596 387 493 Odbor stavební a životního prostředí/oddělení územního plánování a životního prostředí B/84
Luděk Klimek
strážník
Městská policie/směna 2 MP/
Vladimír Klus
oddělení vnitřních služeb
596 387 279 Odbor organizační/oddělení vnitřních služeb A/17
Martina Klusová
Odbor komunálních služeb
596 387 302 __root__/Odbor komunálních služeb B/62
Bc. Marie Klusová
oddělení dopravněsprávní
596 387 739 Odbor správní/oddělení dopravněsprávní C/119,226
Bc. Dana Knápková
oddělení bytové
596 387 315 Odbor majetkový/oddělení bytové B/33
lic. Alena Kniezková
oddělení přestupkové
596 387 468 Odbor správní/Oddělení přestupkové C/217
Ing. Dagmar Koláčková
oddělení stavebního úřadu
596 387 254 Odbor stavební a životního prostředí/oddělení stavebního úřadu B/90/1
Anna Koláčná
oddělení občanskosprávní
596 387 730 Odbor správní/oddělení občanskosprávní C/213
Mgr. Jaroslav Kolek
referent
596 387 916 Městská policie/velitel MP/
Vladimír Kolek
Funkcionáři
596 387 442 Vedení města/Náměstek primátora A/37
lic. Jana Koleková
oddělení sociálních věcí
596 387 375 Odbor sociální/Oddělení sociálních věcí D/323
Naděžda Komínková
oddělení školství, kultury a sportu
596 387 483 Odbor školství a rozvoje/oddělení školství, kultury a sportu C/428
Darina Koniuchová
prevence kriminality
596 387 917 Městská policie/prevence kriminality MP/

Stránka: 1 3      ››