Kontakty

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž Jiné export PDF

Celé jméno Telefon Email Odbor/oddělení Číslo místnosti
Renáta Nalewajková
oddělení účtárny
596 387 250 Odbor ekonomický/Oddělení účtárny C/326
Jana Nekardová
Oddělení Kancelář primátora
596 387 347 Tajemník magistrátu/Oddělení Kancelář primátora A/37
Ing. arch. Barbara Niemczyková
oddělení stavebního úřadu
596 387 259 Odbor stavební a životního prostředí/oddělení stavebního úřadu B/92
Ing. Kristýna Nivnická
Odbor komunálních služeb
596 387 213 __root__/Odbor komunálních služeb B/59/2
Lukáš Nivnický
Odbor komunálních služeb
596 387 345 __root__/Odbor komunálních služeb B/42
PhDr. Roman NogolMPA
Tajemník
596 387 243 Vedení města/Tajemník magistrátu A/70
Bc. Iveta Nohelová
oddělení majetkoprávní
596 387 311 Odbor majetkový/oddělení majetkoprávní B/74a
Bc. Josef Novák
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 316 Odbor majetkový/oddělení provozu a údržby majetku B/53
Mgr. Kristýna Nováková
oddělení občanskosprávní
596 387 704 Odbor správní/oddělení občanskosprávní C/103
Mgr. Jaroslav Novotný
zástupce ředitele
596 387 910 Městská policie/zástupce ředitele MP/
Marie Noworytová
oddělení živnostenské
596 387 463 Odbor správní/Oddělení živnostenské C/239
Petr Nytra
operační
596 311 649 Městská policie/operační MP/